Proefles Flexibiliteitstraining voor dansers

Deze activiteit is al voorbij dus je kan je niet meer aanmelden.

Vraag je je ook wel eens af hoe het kan dat andere dansers soms zo ontzettend strak en makkelijk lijken te dansen? Dat gaat niet vanzelf, maar jij kunt nu ook meedoen aan deze nieuwe les bij STIJL waarmee je jouw flexibiliteit naar een hoger niveau tilt! Waarom deze les? Ten eerste vergroot het je bereik van beweging, wat essentieel is voor de vloeiende en elegante bewegingen in stijldansen. Daarnaast draagt flexibiliteit bij aan een betere technische uitvoering, verbetert het de balans en coördinatie, en helpt het blessures te voorkomen door spieren en gewrichten elastischer te maken.

Nodig vooral vrienden en vriendinnen uit om mee te komen want samen is het gezelliger!

Specifieke informatie over deze les:

 • Voor deze les heb je een (yoga)matje nodig. Neem die dus zelf mee!
 • Aangezien de les draait om flexibiliteit, is het aan te raden kleding aan te trekken waar je fijn in kunt bewegen, bijvoorbeeld sportkleding.
 • Let op: deze les is niet elke week. We gebruiken de Over de Veght zaal voor deze les, maar op sommige weken is die zaal al bezet en is er dus geen flexibiliteitstraining. Zie het rooster voor meer informatie.
 • Je kunt je alleen inschrijven voor deze training als je ook minstens 1 andere les bij STIJL volgt (maar bij de proefles is iedereen van harte welkom!)
 • Dit is een individuele les, je hebt dus geen danspartner nodig
 • Deze les wordt in het Engels gegeven.

ENGLISH

Have you ever wondered how some other dancers sometimes seem to dance so incredibly beautifully and seemingly effortless? Well, that doesn’t just happen by itself, but you can now also participate in this new class at STIJL that will take your flexibility to a higher level!

Why this join this class? Well, it increases your range of motion, which is essential for the smooth and elegant movements in ballroom dancing. In addition, flexibility contributes to better technical execution, improves balance and coordination, and helps prevent injuries by making muscles and joints more elastic.

Be sure to invite friends to come along because it’s more fun together!

Specific information about this class:

 • For this class you need to bring your own (yoga) mat.
 • Since this class is about flexibility, it’s adviced to wear clothes that allow you to move freely, for example sport clothes.
 • Please note: this class is not every week. We use the Over de Veght room for this class, but some weeks that room is already occupied and therefore in those weeks, there will be no flexibility training. See the schedule for more information.
 • You can only register for this class if you also take at least 1 other lesson at STIJL (but everyone is welcome to the trial lesson!)
 • This is an individual class, so you do not need a dance partner
 • This class is taught in English.
 • 01 februari 2024
  21:00 - 22:00